Réalisation d'une couche de remplissage isolante en mortier isolant EPS type Greenbead LL/LE à Termonde

Realisatie uitvoeren van een isolerende uitvullaag in EPS isolatiemortel type Greenbead LL/LE te Dendermonde

Deze woning te Dendermonde werd voorzien met onze isolerende uitvullaag type Greenbead LL/LE.
Hier werd het verdiep + gelijkvloers voorzien van onze uitvullaag in EPS.

EPS - Avez-vous installé une chape isolante ?

Les meilleures valeurs d'isolation chez Iso-Flex.be!